Produkty Radpolu w kolejnym oddziale PGE

Produkty Radpolu w kolejnym oddziale PGE

Produkty termokurczliwe wytwarzane przez Radpol, jedynego w Polsce producenta wyrobów sieciowanych radiacyjnie posiadającego własne akceleratory elektronowe, zyskały pozytywną opinię oddziału PGE Zamość i będą mogły być stosowane do budowy i eksploatacji sieci energetycznych średniego napięcia w tym rejonie. Akceptacja PGE Zamość dotyczy termokurczliwych muf przelotowych i przejściowych oraz głowic wnętrzowych i napowietrznych do ekranowych kabli jednożyłowych o izolacji polimerowej i trzyżyłowych o izolacji papierowej o napięciach znamionowych od 6/10 do 12/20kV. To już kolejne dopuszczenie produktów Radpolu w ramach PGE. Wcześniej pozytywną opinię wystawiły rejony w Kozienicach, Ostrowcu Świętokrzyskim, Radomiu i Busko-Zdroju. Produkty termokurczliwe Radpolu są już wykorzystywane również w sieciach koncernów energetycznych Enea oraz Tauron.

Od wielu miesięcy prowadzimy działania, by zaprezentować nasze produkty w poszczególnych oddziałach PGE i przeszkolić pracowników z ich stosowania. Tym bardziej cieszą nas pozytywne opinie dotyczące naszych wyrobów, jakie uzyskujemy w kolejnych rejonach energetycznych PGE. Rozpoczęliśmy już realizację pierwszych zamówień. Naszym celem jest zyskanie akceptacji dla naszych produktów w całej sieci PGE, bo mamy wysokiej jakości produkty termokurczliwe, odpowiadające najwyższym standardom europejskim, które z powodzeniem mogą być stosowane w sieciach średniego napięcia w Polsce i innych krajach, także w regionach o odmiennych warunkach klimatycznych. Systematycznie poszerzamy naszą ofertę w tym zakresie i tym bardziej zależy nam, by klienci znali i chcieli stosować nasze produkty.

Andrzej Sielski
wiceprezes zarządu Radpol SA.