Prawie 4 mln zł jednostkowego zysku netto z działalności kontynuowanej w III kw. 2020 r. – prezentacja wynikowa Radpol S.A.

Prawie 4 mln zł jednostkowego zysku netto z działalności kontynuowanej w III kw. 2020 r. – prezentacja wynikowa Radpol S.A.

Przedstawiamy wyniki finansowe RADPOL S.A. za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2020 roku.

RADPOL S.A. wypracował 3,99 mln zł jednostkowego zysku netto z działalności kontynuowanej w III kw. 2020 r. To o 1 mln zł więcej niż rok wcześniej, kiedy zysk wyniósł 2,99 mln zł. Zysk operacyjny wzrósł do 5,38 mln zł wobec 4,4 mln zł zysku rok wcześniej.

Tu zobaczysz prezentacją wyników finansowych za III kwartał 2020 roku:

Zobacz więcej