Informacja o podziale spółki RADPOL S.A.

Informacja o podziale spółki RADPOL S.A.

Informujemy, że w dniu 2 kwietnia 2024 roku nastąpiła rejestracja podziału spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie. Podział RADPOL S.A. dokonany został w trybie określonym w art. 529 § 1 pkt 4 kodeksu spółek handlowych (podział przez wydzielenie), tj. przez przeniesienie części majątku RADPOL S.A. w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa zlokalizowanej w Kolonii Prawiedniki, związanej z produkcją systemów rur preizolowanych i rur tworzywowych do spółki Radpol Pipes sp. z o.o. 

W efekcie podziału Radpol Pipes sp. z o.o. wstąpiła z dniem 2 kwietnia 2024 roku z mocy prawa we wszystkie prawa i obowiązki związane z wydzieloną działalnością prowadzoną w zakładzie w Kolonii Prawiedniki. Dotychczasowa działalność RADPOL S.A. związana z produkcją rur i osprzętu termokurczliwego prowadzona w zakładzie w Człuchowie kontynuowana jest bez zmian.

Od dnia 2 kwietnia 2024 roku wszelką korespondencję, faktury oraz zamówienia związane z segmentem produktów ciepłowniczych i wod-kan-gaz proszę kierować na:

Radpol Pipes sp. z o.o.

Kolonia Prawiedniki 57

20-515 Lublin

www.radpolpipes.eu

NIP 5272911103, REGON 384811614, KRS 0000812493

Pragniemy Państwa zapewnić, że podział w żaden sposób nie wpłynie na naszą dotychczasową współpracę, jej warunki i dotychczasowe relacje biznesowe. Jednocześnie chcemy podkreślić, że zależy nam na dynamicznym rozwoju dotychczasowej działalności spółki oraz na kontynuowaniu i ciągłym polepszaniu współpracy z Państwem.