Dynamiczny wzrost Radpol S.A. w I kwartale 2019 roku

Dynamiczny wzrost Radpol S.A. w I kwartale 2019 roku

Grupa Radpol zamyka I kwartał wysokimi wzrostami. Spółka zanotowała najwyższy poziom sprzedaży kwartalnej w I kwartale od FY (roku fiskalnego) 2015.

Wzrost sprzedaży wyniósł ogółem 5m PLN (tj. 17%) w I kwartale 2019 porównując rok do roku. Wysokie wzrosty spółki na tym polu wynikają m.in. z intensyfikacji działań skupiających się na eksplorowaniu nowych możliwości zbytu oraz nowych zastosowaniach wyrobów, a także z aktywności w obszarze polityki cenowej. I kwartał to także rekordowy udział sprzedaży eksportowej w sprzedaży ogółem. Zwiększenie eksportu związane jest z dalszą aktywizacją spółki na rynkach wschodnich.

Rekordowy wzrost sprzedaży Grupa Radpol osiągnęła także w segmencie Systemów Rurowych, tj. o 4,8m PLN (28%) w porównaniu rok do roku, przy wzroście zysku brutto na sprzedaży o 5,4 punktów procentowych.

Spółka zanotowała również spadek łącznego zadłużenia finansowego o 8,2% w stosunku do 31 marca 2018 roku.

Zapraszamy do zapoznania się prezentacją wyników finansowych za I kwartał 2019 roku: http://www.radpol.eu/pl/relacje-inwestorskie/prezentacje-inwestorskie