Daniel Dajewski nowym prezesem Radpolu

Daniel Dajewski nowym prezesem Radpolu

Na czele zarządu Radpolu, wytwórcy i dostawcy zaawansowanych produktów dla branż energetycznej i ciepłowniczej, a także instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, stanie Daniel Dajewski. Nowy prezes obejmie stanowisko z dniem 1 marca 2015 r. – zdecydowała Rada Nadzorcza spółki.

Radpol jest grupą charakteryzującą się dużym potencjałem. Jej przewagi konkurencyjne to szeroka i komplementarna oferta spełniająca potrzeby kilku różnych branż przesyłowych oraz technologie produkcji oparte na innowacyjnych rozwiązaniach. Fabryki Radpolu dysponują też znaczącymi mocami produkcyjnymi przy zachowanej zdolności do dalszego ich zwiększania i co bardzo ważne – zachodzą między nimi różnego rodzaju synergie wynikające z działania jako spółka wielozakładowa. Stanowi to solidną bazę do dalszego budowania pozycji Radpolu, nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Dlatego właśnie zwiększenie sprzedaży, zwłaszcza eksportowej, oczywiście przy odpowiedniej rentowności, będzie głównym zadaniem dla spółki w nadchodzącym okresie. W osiągnięciu tego celu z pewnością przydatne będzie doświadczenie jakie zdobyłem, zajmując się przez minionych kilkanaście lat rozwojem sprzedaży spółek produkcyjnych na rynkach europejskich.

Daniel Dajewski
prezes Radpol SA

Daniel Dajewski poprzednio związany był z takimi spółkami jak Magnaplast (1996-1999), Pipelife Poland (1999-2006), Pipelife Czech (2006-2008), Pipelife Russia (2009-2010) oraz Balex Metal (2010-2013). W Pipelife Russia jako dyrektor zarządzający był odpowiedzialny m.in. za restrukturyzację, budowę nowej sieci dystrybucyjnej, organizację zespołu sprzedażowego oraz uruchomienie nowego zakładu. Natomiast w Balex Metal zajmował stanowiska m.in. dyrektora handlowego oraz dyrektora zarządzającego podmiotami zależnymi. Do jego zadań należało nadzorowanie procesów sprzedażowych w całej grupie Balex, w tym eksportu. Daniel Dajewski jest absolwentem poznańskiej Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Ukończył też liczne szkolenia z zakresu strategii sprzedaży, technik negocjacji i zarządzania zasobami ludzkimi.