Budowa napowietrznej sieci ciepłowniczej na bazie systemu rur preizolowanych UV PROTECT COLOR

Budowa napowietrznej sieci ciepłowniczej na bazie systemu rur preizolowanych UV PROTECT COLOR

W ramach projektu Radpol dostarczył do budowy napowietrznej sieci ciepłowniczej ponad 300 metrów kompletnego systemu rur preizolowanych UV Protect COLOR wraz ze wszystkimi kształtkami (łuki, punkty stałe, zawory) oraz mufami termokurczliwymi UV Protect – sieciowanymi radiacyjnie.

Rury UV Protect COLOR posiadają płaszcz ze specjalnie zmodyfi­kowanego HDPE odpornego na promieniowanie UV są też odpor­ne na uszkodzenia mechaniczne, działanie środków chemicznych, korozję, rozszczelnienia, zmiany temperatur otoczenia oraz zapewniają pełną szczelność przez min 30-letni okres eksploatacji.

Zastosowanie technologii UV Protect COLOR od Radpol istotnie wpływa na obniżenie rzeczywistych bezawaryjnych kosztów eksploatacji rurociągów w długoterminowej perspektywie. Dobór barwy płaszcza pozwala kształtować funkcjonalność, znakować wizualnie przewód w zależności od medium, dopasować rurociąg do wymogów architektonicznych i estetycznych obiektu oraz uwalnia eksploatatora od czynności serwisowych związanych z usuwaniem ewentualnych ognisk korozji płaszczów stalowych. RADPOL produkuje kompletny system UV Protect COLOR do DN 630 mm.

Więcej na temat tej inwestycji na naszym blogu:

Zobacz więcej