Cable joints and terminations

Indoor cable terminations for screened rubber insulated wires with three service cores and three protection cores

Indoor cable terminations for screened rubber insulated wires with three service cores and three protection cores

Application: designed for termination mining wires of type: NTSCGEWOE, OnGcekgż-G (S), OnGcekgż-G (Z), OnGcrekgż-G (S), OnGcrekgż-G…
Głowice napowietrzne do kabli -żyłowych o nieekranowanej izolacji polimerowej z żyłą powrotną z drutów

Outdoor cable terminations for 3-core unscreened polymer insulated cables with copper wire screen

Application: designed for termination cables of type: NYY, NYY, YKY, YAKY. Heat shrink breakout boot…
Głowice napowietrzne do kabli -żyłowych o nieekranowanej izolacji polimerowej z żyłą powrotną z taśm

Outdoor cable terminations for 3-core unscreened polymer insulated cables with drain tapes

Application: designed for termination cables of type: NYY, NAYY, YKY, YAKY. Connection of drain tapes is…
Głowice napowietrzne do kabli -żyłowych o ekranowanej izolacji z tworzyw sztucznych z żyłą powrotną z drutów

Outdoor cable terminations for single-core screened polymer insulated cables with copper wire screen

Application: designed for termination cables of type: N(A)2XS(2)Y, N(A)2XS(F)(L)(2)Y, YH(A)KXS, XUH(A)KXS, XH(A)KXS, X(RU)H(A)KXS. The construction of…
Mufy kablowe przelotowe ,/kV do pomp głębinowych

Straight cable joints 0,6/1kV for deep-well pumps

Application: Joints designed for connection of round and flat cables: H07RN-F, OGŁ, OGŁp, OW, OPd, OWY.…
Mufy kablowe przelotowe ,/kV do kabli trakcyjnych

Straight cable joints for 0,6/1kV traction cables

Application: Joints designed for joining traction cables: NYY, NAYY, NA2XY, YKY, YAKY, YKXS, YAKXS, XAKXS, XKXS.…
Mufy kablowe żywiczne przelotowe ,/kV - typu JLZ

Straight cast resin joints ,/kV – type JLZ

Application: They are designed for joining cables of the same insulation, cross-section and number of cores.…
Mufy kablowe żywiczne rozgałęźne ,/kV - typu JLZR; ; ;

Branch cast resin joints 0,6 /1 kV – type JLZR 4; 5; 6; 7

Application: They are designed for joining 4-core 0,6/1kV cables of main cable cores' cross-section 16 -…
Mufy przejściowe ,/ kV z -żyłowego kabla o izolacji polimerowej na kabel -żyłowy o izolacji papierowej

Transition cable joints 3,6/6kV from 3-core polymer insulated cable to 3-core paper insulated cable

Mufy przelotowe do kabli -żyłowych o nieekranowanej izolacji polimerowej

Straight cable joints for 3-core unscreened polymer insulated cables

Application:designed for joining cables of type: NYY, NAYY, YKY, YAKY. Heat shrink thick wall adhesive-layered…
Mufy kablowe przelotowe ,/kV do -żyłowych kabli o izolacji polimerowej typu Y(A)KY, Y(A)KXS

Straight cable joints for 0,6/1kV polymer insulated 4-core cables of type N(A)YY, N(A)XY, Y(A)KY, Y(A)KXS

Telecommunications cable joints - type GVAM

Telecommunications cable joints – type GVAM

Application: Dedicated for connecting of polymer or rubber insulated telecommunication, signal and steering cables. Used as…
Earthing sets - paper insulated cables - type PEK

Earthing sets – paper insulated cables – type PEK

Application: designed for earthing the metal sheath (lead or aluminum) and steel armouring of cables with…
Earthing sets - polymer insulated cables - type PEK

Earthing sets – polymer insulated cables – type PEK

Application: designed for earthing of drain wires and armour of cables type: N(A)2XS(2)Y, N(A)2XS(F)(L)(2)Y, YH(A)KXS,…
Indoor cable terminations for -core unscreened polymer insulated cables with copper wire screen

Indoor cable terminations for 3-core unscreened polymer insulated cables with copper wire screen

Application: designed for termination cables of type: NYY, NAYY, YKY, YAKY. Connection of drain tapes…
Indoor cable terminations for -core unshielded polymeric armoured traction cables

Indoor cable terminations for 1-core unshielded polymeric armoured traction cables

Designed for terminating Y(A)KYFty, Y(A)KYFpy, Y(A)KYFoy cables. The connection of the return wire is made…
Głowica napowietrzna do trakcyjnych, opancerzonych kabli żyłowych o nieekranowanej izolacji polimerowej

Głowica napowietrzna do trakcyjnych, opancerzonych kabli 1 żyłowych o nieekranowanej izolacji polimerowej

Przeznaczone do zakańczania kabli typu: Y(A)KYFty, Y(A)KYFpy, Y(A)KYFoy. Połączenie żyły powrotnej wykonane jest za pomocą…
Placeholder

Mufy przelotowe do trakcyjnych, opancerzonych kabli 1 żyłowych o nieekranowanej izolacji polimerowej

Przeznaczone do łączenia kabli typu: Y(A)KYFty,  Y(A)KYFpy,  Y(A)KYFoy. Izolacja złączki i żyły odtworzona jest za…
Głowice wnętrzowe na napięcie do opancerzonych kabli -żyłowych o izol. papierowej z syciwem nieściekającym i powłoką metalową

Indoor cable terminations for 3-core saturated paper insulated and armoured cables with common metal sheath

Application: designed for termination cables of type: N(A)KRA, N(A)KFY, N(A)KRY, AKnFtA, AKnFpA, AKnFt, AKnFp, AKnFty, AKnFpy,…
Głowice kablowe napowietrzne do opancerzonych kabli -żyłowych o izolacji pap. z syciwem nieściekającym i powłoką metalową

Outdoor cable terminations for 3-core saturated paper insulated and armoured cables with common metal sheath

Application: designed for termination cables of type: N(A)KRA, N(A)KFY, N(A)KRY, AKnFtA, AKnFpA, AKnFt, AKnFp, AKnFty, AKnFpy,…
Mufa dławnicowa M-B

Hermetic cable gland M682-B with IP68 protection class

Glanded joints are waterproof cable glanded joints, T-piercing, equipped with 3, 4, 5-tracks eardrums with…
Mufa dławnicowa M-B

Hermetic cable gland M684-B with IP68 protection class

Glanded joints are waterproof cable glanded joints, T-piercing, equipped with 3, 4, 5-tracks eardrums with…
Mufa dławnicowa M

Hermetic cable gland M685 with IP68 protection class

Glanded joints are waterproof cable glanded joints, T-piercing, equipped with 3, 4, 5-tracks eardrums with…
Mufa dławnicowa M-T

Hermetic cable gland M685-T with IP68 protection class

Glanded joints are waterproof cable glanded joints, T-piercing, equipped with 3, 4, 5-tracks eardrums with…
Mufa dławnicowa M-Y

Hermetic cable gland M685-Y with IP68 protection class

Glanded joints are waterproof cable glanded joints, T-piercing, equipped with 3, 4, 5-tracks eardrums with…
Puszka połączeniowa M-

Junction box M-686

Puszka połączeniowa M-T

Produkt

Puszka połączeniowa M-Y

Produkt

Puszka połączeniowa M-H

Produkt

Mufy kablowe telekomunikacyjne – typu RTJ

Produkt

  • 1
  • Aktualna strona 2