Indoor cable terminations 3,6/6 and 6/6kV

Indoor cable terminations for screened rubber insulated wires with three service cores and three protection cores

Indoor cable terminations for screened rubber insulated wires with three service cores and three protection cores

Application: designed for termination cables of type: NTSCGEWOE, OGb, OGc, OnGcekgż-G, OnGbekgż-G. Wire's cores outlet is…
Głowice wnętrzowe do kabli -żyłowych o nieekranowanej izolacji polimerowej z żyłą powrotną z drutów

Indoor cable terminations for single-core unscreened polymer insulated cables with copper wire screen

Application: designed for termination cables of type: NYY, NAYY, YKY, YAKY. Insulation and filling mastic…
Głowice wnętrzowe do kabli -żyłowych o nieekranowanej izolacji polimerowej z żyłą powrotną z taśm

Indoor cable terminations for single-core unscreened polymer insulated cables with drain tapes

Application: designed for termination cables of type: NYY, NAYY, YKY, YAKY. Connection of drain tapes is…
Głowice wnętrzowe na napięcie do opancerzonych kabli -żyłowych o izolacji papierowej z syciwem nieściekającym i powłoką metalową

Indoor cable terminations for 3-core saturatedhttps://radpol.eu/wp-admin/post.php?post=1562&action=edit paper insulated and armoured cables with common metal sheath

Application: designed for termination cables of type: N(A)KRA, N(A)KFY, N(A)KRY, AKnFtA, AKnFpA, AKnFt, AKnFp, AKnFty, AKnFpy,…
Głowice wnętrzowe do opancerzonych kabli -żyłowych o nieekranowanej izolacji polimerowej, z żyłą powrotną z drutów lub taśm

Indoor cable terminations for 3-core unscreened polymer insulated and armoured cables with drain tapes

Application: designed for termination cables of type: N(A)YCY, N(A)YCWY, YAKYFty, YKYFty, YAKYFpy, YKYFpy, YAKYFoy, YKYFoy.…
Głowice wnętrzowe do elektroenergetycznych, górniczych kabli -żyłowych opancerzonych o nieekranowanej izolacji polimerowej i powłoce nierozprzestrzeniającej płomienia.

Indoor cable terminations for 3-core unscreened polymer insulated and armoured mining power cables with flame-retardant sheath

Application: designed for termination cables of type: YKGYFtyn, YKGYFtlyn, YKGYFoyn, YKGYFpyn Connection of drain wires…
Głowice wnętrzowe do kabli -żyłowych o nieekranowanej izolacji polimerowej z żyłą powrotną z taśm

Indoor cable terminations for 3-core unscreened polymer insulated cables with drain tapes

Application: designed for termination cables of type: NYY, NAYY, YKY, YAKY. Connection of drain tapes…
Indoor cable terminations for -core unscreened polymer insulated cables with copper wire screen

Indoor cable terminations for 3-core unscreened polymer insulated cables with copper wire screen

Application: designed for termination cables of type: NYY, NAYY, YKY, YAKY. Connection of drain tapes…
Indoor cable terminations for -core unshielded polymeric armoured traction cables

Indoor cable terminations for 1-core unshielded polymeric armoured traction cables

Designed for terminating Y(A)KYFty, Y(A)KYFpy, Y(A)KYFoy cables. The connection of the return wire is made…