Cable joints and terminations

Mufy kablowe przelotowe ,/ kV do -żyłowych kabli o izolacji polimerowej typu Y(A)KY, Y(A)KXS

Straight cable joints for 0,6/1kV polymer insulated 5-core cables of type N(A)YY, N(A)2XY, Y(A)KY, Y(A)KXS

Mufy przelotowe do przewodów o ekranowanej izolacji gumowej, z trzema żyłami roboczymi oraz z trzema żyłami ochronnymi / kV

Straight cable joints for screened rubber insulated cables with three service cores and three protection cores 6/10 kV

Application: for joining mining wires of type: NTSCGEWOU, OnGcekgż-G (S), OnGcekgż-G (Z), OnGcrekgż-G (S), OnGcrekgż-G…
Głowice kablowe napowietrzne do opancerzonych kabli -żyłowych o izolacji papierowej z syciwem nieściekającym i powłoką metalową

Outdoor cable terminations for 3-core saturated paper insulated and armoured cables with common metal sheath

Application: designed for termination cables of type: N(A)KRA, N(A)KFY, N(A)KRY, AKnFtA, AKnFpA, AKnFt, AKnFp, AKnFty, AKnFpy,…
Mufy kablowe przelotowe ,/kV do -żyłowych kabli o izolacji polimerowej typu Y(A)KY, Y(A)KXS

Straight cable joints for 0,6/1kV polymer insulated 1-core cables of type N(A)YY, N(A)2XY, Y(A)KY, Y(A)KXS

Indoor cable terminations for screened rubber insulated wires with three service cores and three protection cores

Indoor cable terminations for screened rubber insulated wires with three service cores and three protection cores

Application: designed for termination cables of type: NTSCGEWOE, OGb, OGc, OnGcekgż-G, OnGbekgż-G. Wire's cores outlet is…
Głowice kablowe napowietrzne do opancerzonych kabli -żyłowych o nieekranowanej izolacji polimerowej, z żyłą powrotną z drutów lub taśm

Outdoor cable terminations for 3-core unscreened polymer insulated and armoured cables with drain tapes

   Application: designed for termination cables of type: N(A)YCY, N(A)YCWY, YAKYFty, YKYFty, YAKYFpy, YKYFpy, YAKYFoy, YKYFoy.…
Mufy przelotowe do opancerzonych kabli -żyłowych o nieekranowanej izolacji polimerowej na napięcie ,/ i /

Straight cable joints for 3-core unscreened polymer insulated and armoured cables

Application: for joining cables of type: N(A)YCY, N(A)YCWY, YAKYFty, YKYFty, YAKYFpy, YKYFpy, YAKYFoy, YKYFoy. Heat…
Mufy kablowe przelotowe ,/kV do kabli o izolacji papierowej typu KFtA, AKFtA

Straight cable joints for 0,6/1kV paper insulated cables of type N(A)KRA, N(A)KFY, KFtA, AKFtA

Straight cable joints for screened rubber insulated cables with three service cores and three protection cores

Straight cable joints for screened rubber insulated cables with three service cores and three protection cores

Application: for joining wires of type: NTSCGEWOU, OGb, OGc, OnGcekgż-G, OnGbekgż-G. Tinned mining connectors are used…
Mufy przejściowe z opancerzonego kabla -żyłowego o ekranowanej izolacji papierowej z syciwem nieściekającym i wspólnej powłoce metalowej na trzy -żyłowe kable o wytłaczanej, ekranowanej izolacji polimerowej i żyłami powrotnymi z drutów

Transition cable joints from 3-core screened saturated paper insulated and armoured cable with common metal sheath to three single core extruded and screened polymer insulated cables with copper wire screen

Application: for joining cables of type: NH(A)KBA, NH(A)KY, H(A)KnF(t, p)A, H(A)KnF(t, p)y, H(A)Kny with cables N(A)2XS(2)Y,…
Mufy kablowe przelotowe ,/kV do kabli o izolacji polimerowej, opancerzone typu Y(A)KYF(o, p, t, l)Y

Straight cable joints for 0,6/1kV polymer insulated and armoured cables of type N(A)YCY, N(A)YCWY, N(A)YBY, Y(A)KYF(o, p, t, l)Y

 
Termokurczliwe zestawy ochronne do kabli ,/ kV (mufy końcowe) - typu ZO , ZO

Heat shrink protection kits for 0,6/1kV – type ZO 4, ZO 5

Application: Protection kits are meant for cable ends protection. They allow the operation of cable under…
Straight cable joints for ,/kV polymer insulated -core cables of type N(A)YY, N(A)XY, Y(A)KY, Y(A)KXS

Straight cable joints for 0,6/1kV polymer insulated 4-core cables of type N(A)YY, N(A)2XY, Y(A)KY, Y(A)KXS

Mufy kablowe przelotowe ,/kV do -żyłowych kabli o izolacji polimerowej typu YAKY, YAKXS

Straight cable joints for 0,6/1kV polymer insulated 4-core cables of type NAYY, NA2XY, YAKY, YAKXS

   
Mufy kablowe przelotowe ,/kV do -żyłowych kabli o izolacji polimerowej typu YKY, YKXS

Straight cable joints for 0,6/1kV polymer insulated 4-core cables of type NYY, NXY, YKY, YKXS

Termokurczliwe oznaczniki faz - typu ZOK, ZOKźt

Heat shrink phase markers – typu ZOK, ZOKżt

Application: Designed for phase marking of conductors finished with copper or aluminum lugs for installation outdoor,…
Polyurethane resin, type RPU

Polyurethane resin, type RPU

Application: It is used for the reconstruction of the insulation of polymer, paper or rubber insulated…
Mufy przelotowe do opancerzonych kabli -żyłowych o ekranowanej izolacji papierowej z syciwem nieściekającym i wspólnej powłoce metalowej

Straight cable joints for 3-core screened saturated paper insulated and armoured cables with common metal sheath

Application: for joining cables of type: NH(A)KBA, NH(A)KY, H(A)KnF(t, p)A, H(A)KnF(t, p)y, H(A)Kny. The set contains…
Mufy przelotowe do opancerzonych kabli -żyłowych o nieekranowanej izolacji papierowej i wspólnej powłoce metalowej

Straight cable joints for 3-core screened saturated paper insulated and armoured cables with common metal sheath

Applications: for joining cables of type: N(A)KRA, N(A)KFY, N(A)KRY, AKnFtA, AKnFpA, AKnFt, AKnFp, AKnFty, AKnFpy,…
Mufy przelotowe do opancerzonych kabli -żyłowych o nieekranowanej izolacji papierowej i wspólnej powłoce metalowej

Straight cable joints for 3-core screened saturated paper insulated and armoured cables with common metal sheath

Applications: for joining cables of type: N(A)KRA, N(A)KFY, N(A)KRY, AKnFtA, AKnFpA, AKnFt, AKnFp, AKnFty, AKnFpy,…
Mufy kablowe przelotowe ,/kV do kabli sygnalizacyjnych

Straight cable joints for 0,6/1kV signal cables

Mufy przelotowe do kabli -żyłowych o ekranowanej izolacji polimerowej z żyłą powrotną z drutów

Straight cable joints for single-core screened polymer insulated cables with copper wire screen

Application: for joining cables of type: N(A)2XS(2)Y, N(A)2XS(F)(L)(2)Y, YH(A)KXS, XUH(A)KXS, XH(A)KXS , X(RU)H(A)KXS. The set contains…
Outdoor cable terminations for screened rubber insulated cables with three service cores and three protection cores

Outdoor cable terminations for screened rubber insulated cables with three service cores and three protection cores

Application: designed for termination mining cables of type: NTSCGEWOE, OnGcekgż-G (S), OnGcekgż-G (Z), OnGcrekgż-G (S), OnGcrekgż-G…
Mufy kablowe przejściowe ,/kV ze złączkami do zaprasowania lub śrubowymi

Transition cable joints 0,6/1kV with screw or compression connectors

 
Głowice kablowe ,/ kV do kabli o izolacji polimerowej typu: Y(A)KY, Y(A)KXS

Cable terminations 0,6/1kV for polymer insulated cables of type: N(A)YY, N(A)XY, Y(A)KY, Y(A)KXS

Głowice napowietrzne do opancerzonych kabli -żyłowych o ekranowanej izolacji papierowej z syciwem nieściekającym i wspólnej powłoce metalowej

Outdoor cable terminations for 3-core screened saturated paper insulated and armoured cables with common metal sheath

  Application:designed for termination cables of type: N(A)HKBA, H(A)KnFtA, H(A)KnF(t, p)y, H(A)Kny. Analogous construction like…
Głowice kablowe ,/ kV do kabli o izolacji gumowej typu OGł, HORN-F, HOBN-F

Cable terminations 0,6/1kV for rubber insulated cables of type: H07RN-F, OGł, H07RN-F, HBN4-F

Głowice wnętrzowe do kabli -żyłowych o ekranowanej izolacji polimerowej z żyłą powrotną z drutów

Indoor cable terminations for single-core screened polymer insulated cables with copper wire screen

Application: designed for termination cables of type: N(A)2XS(2)Y, N(A)2XS(F)(L)(2)Y, YH(A)KXS, XUH(A)KXS, XH(A)KXS, X(RU)H(A)KXS. The sets are…
Głowice wnętrzowe do kabli -żyłowych o nieekranowanej izolacji polimerowej z żyłą powrotną z drutów

Indoor cable terminations for single-core unscreened polymer insulated cables with copper wire screen

Application: designed for termination cables of type: NYY, NAYY, YKY, YAKY. Insulation and filling mastic…
Głowice wnętrzowe do kabli -żyłowych o nieekranowanej izolacji polimerowej z żyłą powrotną z taśm

Indoor cable terminations for single-core unscreened polymer insulated cables with drain tapes

Application: designed for termination cables of type: NYY, NAYY, YKY, YAKY. Connection of drain tapes is…
Mufy kablowe żywiczne rozgałęźne ,/kV - typu JLZR; ;

Branch cast resin joints 0,6 1/ kV – type JLZR 1; 2; 3

Application: They are designed for joining 3, 4 and 5-core 0,6/1kV cables of main cable cores'…
Głowice wnętrzowe na napięcie do opancerzonych kabli -żyłowych o izolacji papierowej z syciwem nieściekającym i powłoką metalową

Indoor cable terminations for 3-core saturatedhttps://radpol.eu/wp-admin/post.php?post=1562&action=edit paper insulated and armoured cables with common metal sheath

Application: designed for termination cables of type: N(A)KRA, N(A)KFY, N(A)KRY, AKnFtA, AKnFpA, AKnFt, AKnFp, AKnFty, AKnFpy,…
Głowice wnętrzowe do opancerzonych kabli -żyłowych o ekranowanej izolacji papierowej z syciwem nieściekającym i wspólnej powłoce metalowej.

Indoor cable terminations for 3-core screened saturated paper insulated and armoured cables with common metal sheath

Application: designed for termination cables of type: N(A)HKBA, H(A)KnFtA, H(A)KnF(t, p)y, H(A)Kny. Insulation of the particular…
Głowice wnętrzowe do opancerzonych kabli -żyłowych o nieekranowanej izolacji polimerowej, z żyłą powrotną z drutów lub taśm

Indoor cable terminations for 3-core unscreened polymer insulated and armoured cables with drain tapes

Application: designed for termination cables of type: N(A)YCY, N(A)YCWY, YAKYFty, YKYFty, YAKYFpy, YKYFpy, YAKYFoy, YKYFoy.…
Głowice wnętrzowe do elektroenergetycznych, górniczych kabli -żyłowych opancerzonych o nieekranowanej izolacji polimerowej i powłoce nierozprzestrzeniającej płomienia.

Indoor cable terminations for 3-core unscreened polymer insulated and armoured mining power cables with flame-retardant sheath

Application: designed for termination cables of type: YKGYFtyn, YKGYFtlyn, YKGYFoyn, YKGYFpyn Connection of drain wires…
Głowice wnętrzowe do kabli -żyłowych o nieekranowanej izolacji polimerowej z żyłą powrotną z taśm

Indoor cable terminations for 3-core unscreened polymer insulated cables with drain tapes

Application: designed for termination cables of type: NYY, NAYY, YKY, YAKY. Connection of drain tapes…