Najwyższe standardy etyczne w RADPOL-u

Najwyższe standardy etyczne w RADPOL-u

Firma RADPOL w nowoprzyjętym Regulaminie Pracy, reguluje zagadnienia przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi, dając tym samym podstawę do dalszych działań w tym obszarze. Opracowany został a następnie wdrożony „Kodeks Etyki Radpol S.A.” stanowiąc narzędzie wspierające oraz kształtujące w firmie: pożądane postawy, zachowania, budowanie kultury organizacyjnej, kultury pracy i zasad współpracy w oparciu o zasady współżycia społecznego, przepisy prawa, regulacje wewnętrzne oraz wspólne wartości.

Jako lider rynku Elektro-Tech i systemów rurowych, RADPOL czuje się zobowiązany do promowania etyki oraz pragnie dołączyć do grona czołówki światowej pod względem odpowiedzialności korporacyjnej, przestrzegania praw człowieka i ochrony środowiska.

Odpowiedzialność za osiągnięcie tego celu spoczywa na wszystkich pracownikach firmy RADPOL.
Kodeks Etyki został zatwierdzony przez Zarząd RADPOL S.A. i stanowi on dla pracowników firmy wzorzec postępowania w stosunku do współpracowników, przełożonych oraz klientów, partnerów i społeczności lokalnych, zarówno w relacjach biznesowych, jak i okołobiznesowych.

Kodeks Etyki RADPOL – pobierz

5 marca 2018 RADPOL został sygnatariuszem Karty Różnorodności

http://odpowiedzialnybiznes.pl/karta-roznorodnosci/sygnatariusze-karty/