History

RADPOL S.A. – the parent company of RADPOL, has operated for 30 years and comes from Przedsiębiorstwo Doświadczalne Przemysłu Kablowego i Sprzętu Elektrotechnicznego KABLOSPRZĘT company established in 1970 in Ożarów Mazowiecki and is seated in Człuchów.

Człuchow facility

Originally, the subject of activity of present RADPOL was experimental production of machines and equipment for the cable industry.o.

In 1976 the Company was taken over by Fabryka Przewodów Elektrycznych „EMA – ZAŁOM” in Szczecin. The cooperation commenced a long process of extending the production range. The decreasing sales of layered connectors was replaced with new products such as electrical installation equipment made of aluminium and copper and cable bands and clips. The product range of power cables was also enriched and the thus far production of heat-shrinkable products was extended.

Presently, thanks to a consequently realised strategy of organic development through takeovers RADPOL operates in several perspective operating segments, among which numerous product and market synergies occur.

Important dates and events

2016

2016

The RADPOL Group is fully consolidated, which includes 5 production plants:
RADPOL, RURGAZ, FINPOL ROHR, WIRBET and ELEKTROPORCELANA.

2013

2013

In June 2013 RADPOL purchases 100% shares in FINPOL ROHR which is a producer of complete pre-insulated systems for the construction of heating networks and distribution of other media. The acquisition is a milestone in the realisation of the Group’s strategy in the heating sector.

2012

2012

In September 2012 as a result of an annual revision of participants of indices performed by Warsaw Stock Exchange the shares of RADPOL were qualified into WIGdiv index. The basis for the inclusion into the index was a high dividend rate as at the end of August 2012 and regular distributions of dividends in previous years.

2012

2012

In April 2012 the Company realises other successful takeovers – Przedsiębiorstwo Produkcji Strunobetonowych Żerdzi Wirowanych WIRBET S.A. joins the Capital Group.

2011

2011

W listopadzie 2011 r. RADPOL awansuje do indeksu sWIG80, grupującego 80 kolejnych, mniejszych spółek, które nie weszły w skład indeksów WIG20 i mWIG40.

2010

2010

Another acquisition in March 2010 when RADPOL purchases 100% shares in RURGAZ, which is one of the leading producers of polyethylene and polypropylene pipes in Poland.

2009

2009

On the turn of 2009 and 2010 RADPOL performs a thorough modernisation of the first accelerator which is equipped with a modern monitoring and control system. The accelerator obtained more stable operating parameters and its capacity increased from 2.0 MeV to 2.5 MeV.

2008

2008

Uruchomienie drugiego akceleratora elektronowego o energii 4,5 MeV ma miejsce w październiku 2008 r. Wdrożenie jest zwieńczeniem 2-letniego procesu modernizacji Zakładu w Człuchowie i w istotny sposób podnosi możliwości produkcyjne RADPOLu.

2008

2008

W lipcu 2008 r. RADPOL realizuje przejęcie Zakładów Porcelany Elektrotechnicznej „Ciechów”. Spółka w 2009 r. zostaje włączona w struktury RADPOL S.A.

2007

2007

Spółka zadebiutowała na głównym rynku warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych 10 maja 2007 r. 

2005

2005

W 2005 r. w ramach spełniania międzynarodowych norm Systemu Zarządzania Środowiskowego firma otrzymała certyfikat ISO 14001:2004.

2004

2004

W ramach porządkowania struktury w 2004 r., właścicielem spółki RADPOL stał się powołany przez grupę inwestorów Tar Heel Capital – fundusz Tar Heel Capital R, LLC.

2003

2003

W lutym 2003 r. nastąpiła sprzedaż 80% akcji RADPOL należących do NFI firmie Ceramique Polska Sp. z o.o. podlegającej grupie inwestorów Tar Heel Capital. W grudniu 2003 r. Ceramique Polska skupiła akcje od pozostałych akcjonariuszy, stając się jedynym akcjonariuszem RADPOL.

1996

1996

In 1996 pursuant to the Act on National Investment Funds and their privatisation – the company’s shares were contributed by the State Treasury into National Investments Funds/leading fund – Piast.

1983

1983

In 1983 the Company bought a 2 MeV electron accelerator using the radiation crosslinking technology. The purchase decision was made upon launching the production of heat-shrinkable products using radiation crosslinking technology through an electron beam. It was a breakthrough in the thus far Company’s history.

1981

1981

In 1981 the company commenced production of electrical cables.

1970

1970

In 1970 KABLOSPRZĘT company was established from which RADPOL derives.